0533 088 82 64 info@burcaktok.com Doğu Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi, Madalyon Sk. No: 9 Pendik / İstanbul Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
Uterusun Doğum Hazırlığı

Bir taraftan myometrium’un hücrelerinde kasılma için gerekli yapı değişmeleri, enerji depolaması hızlanır, bir yandan da kollum dokusunda açılmayı sağlayacak değişmeler sağlanır:

Uterus Nedir?

Uterus, rahmin en uç kısmında serviks olarak adlandırılan rahim ağzı ve rahmin iki tarafında bulunan yumurtalıklara uzanan fallop tüplerinin olduğu kadın üreme organı olarak tanımlanabilir.

Myometrium Hücrelerinde Kontraksiyon Hazırlığı :

Her canlı hücrede olduğu gibi myometrium hücresinde de BIOELEKTRİK AKTİF bir zar vardır. Hücre içi metabolizma K+ iyonlarının dışarı kaçmalarına mani olur. Böylece K+ iyonlarını sürekli olarak içeriye çeker ve hücre içinde K+ iyon birikimi sağlanır. Bu arada Na+ iyonlarını hücre zarı dışına pompalar. Sonunda hücre zarı dışında pozitif iyon yükü artar.

İyonlar içeride ve dışarıda polarize olmuş ve ortaya: Membran potansiyeli, Diffuzyon potansiyeli, İstirahat potansiyeli, adı verilen bir seviye farkı çıkmıştır. Kaslarda hücre içi metabolizmanın en önemli görevi, iyon pompalarıyla, adı geçen Na+ ve K+ seviye farklarını sağlamaktır. Uterusun doğum hazırlığı kapsamında herhangi bir stimulusla bu polarizasyon bozulabilir. Depolarize olan hücre zarından büyük bir hızla Na+ içeriye, K+ iyonu dışarıya kaçmaya başlar ve bir aksiyon akımı doğar.

Hücrelerde salvolar halinde ve birbirini kovalayan bu aksiyon akımları yayılarak myometrium’un kasılmasını oluşturur.Her stimulasyondan sonra, hücre içi metabolizma tekrar K+ iyonlarını içeriye ve Na+ iyonlarını dışarıya pompalamaya koyulur.
Bozulan istirahat potansiyeli, yani iyon polarizasyonu yeniden sağlanmış olur. Bu membran potansiyeline K+, Na+ gibi diğer iyonların da etkileri kabul olunmaktadır.

Uterusun doğum hazırlığı

Bağ Dokusunda ve Kollum Uteride Doğum Hazırlığı:

Bağ dokusunun gerek yapısı ve gerekse dağılımı değişir; bir yönde korptaki bağ dokusu rölatif olarak azalır, hakim unsur kas dokusudur. Mukopolisakkarit’den yapılmış olan bağ dokusu kollum’un %95’ini kapsar. Bağ dokusunda amorf kollagen maddeler ve elastik lifler vardır. Korpusta da kollagen maddeler hakimdir.

Kas liflerinin birbiri üzerinden kaymasını kolaylaştırır. Kollumda elastik lifler ön plandadır. Östrogen hormonu amorf ara dokuyu depolimerize ederek su ve elektrolitleri bağlar ve visköz bir kıvama sokar.

Kollum bağ dokusunda, doğumdan biraz evvel köklü fiziko – şimik değişmeler olur: Vaskularizasyon ve depolimerizasyon çok ileri gider. Elektrolit ve su birikim ve bağlanması maksimaya varır. Artık kollum olgunlaşmıştır. Yumuşamış, esnek ve kısmen de açılmıştır. Ağrılarla dilatasyona hazır bir duruma girmiştir.

Uterusun Doğum Hazırlığı

Uterusun Doğum Hazırlığında Kontraksiyonu

Yaklaşık 12 saat süren fetüsün rahmin ağzından geçmesi için gerekli olan serviks genişlemesi ve büyümesinin tamamlanması sonucundaki süreyi kapsar. Uterusun doğum hazırlığı içerisinde konstraksiyonun süresi 10 dakikadan 1 dakikaya düşebilmektedir.

telefon ieltisimi
whatsapp iletişimi