0533 088 82 64 info@burcaktok.com Doğu Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi, Medalyon Sk. No: 9 Pendik / Istanbul Update Date: 30.10.2023
What is Myoma Uteri?

Benign tumors arising from smooth muscle cells in the uterus myoma uteri denir. Tümörler, genellikle kadınların üreme yaşlarında ortaya çıkar ve çoğu zaman belirti vermez. Ancak bazı durumlarda ağır adet kanamaları, pelvik ağrı, idrar sorunları ve kısırlık gibi sorunlara yol açabilir. Myomların büyüklüğü ve sayısı değişkenlik gösterir. Tedavi, belirtilerin şiddetine ve hastanın durumuna göre değişebilir. Cerrahi müdahale gerektirebilir.

What are the Symptoms of Myoma Uteri?

The most common symptom is menstrual bleeding that is heavier or longer than normal. As fibroids grow, pain or a feeling of pressure in the pelvic area may occur. Large tumors can cause swelling of the abdominal area. It can put pressure on the bladder, causing the need to urinate frequently. It may cause pain during sexual intercourse in some women. Rarely, it can put pressure on the legs and cause pain.

It can sometimes cause infertility or miscarriage, but this is less common. If you are experiencing any of these symptoms, it is important to see a healthcare professional. myoma uteri teşhisi genellikle pelvik muayene, ultrason veya diğer görüntüleme yöntemleri ile konulabilir.

What are the Risk Factors for Myoma Uteri?

What is Myoma Uteri?

Genellikle doğurganlık dönemindeki kadınlarda görülür ve menopoz sonrasında risk azalır. Ailede hastalığın öyküsü olan kadınlarda bu durumun gelişme riski daha yüksektir.

Afrika kökenli kadınların, diğer etnik gruplara göre riski daha yüksektir. Menstrüasyona erken yaşta başlayan kadınlarda gelişme riski artabilir. Aşırı kilolu veya obez olan kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir.

Yüksek kırmızı et tüketimi ve düşük sebze tüketimi riski artırabilir. Bazı doğum kontrol yöntemleri ve hormon tedavileri riski etkileyebilir. Ancak bu etki kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Chronic high blood pressure can increase the risk of the disease. Excessive alcohol consumption, especially beer, can increase the risk. The risk of developing it may be higher in nulliparous women than in parous women. Each of these factors myoma uteri riskini artırabilir.

Ancak bu durumun gelişimi birden fazla faktörün etkileşimiyle gerçekleşebilir. Kadınların kişisel sağlık durumları ve yaşam tarzları, fibroid gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, kişisel sağlık geçmişi ve risk faktörleri konusunda bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

What are the Myoma Uteri Treatment Methods?

What is Myoma Uteri?

Tüm myomalar tedavi gerektirmez. Belirtiler hafifse veya yoksa, doktor düzenli muayenelerle durumunu izleyebilir. Hormon bazlı ilaçlar, büyümesini yavaşlatmaya belirtileri hafifletmeye yardımcı olur.

Ağrı kesiciler, ağrı ve rahatsızlığı azaltabilir. Uterin arter embolizasyonu, myomaları besleyen kan damarlarını küçük parçacıklarla tıkar. Böylece küçülmesine neden olur.

Myomektomi tümörleri çıkarmayı ama rahimi korumayı hedefler. Gelecekteki gebelikler için bir seçenek olabilir. Histeroskopik rezeksiyon rahim içindeki küçük fibroidleri, histeroskopi işlemiyle çıkarır.

Endometrial ablasyon, rahim içini kaplayan dokuyu yok eder. Genellikle aşırı adet kanaması olan hastalarda tercih edilir. Ancak, bu tedavi sonrasında gebelik önerilmez. Histeroskopi rahim içindeki küçük myomlar için kullanılır. Rahim içine bir kamera yerleştirilerek yapılan minimal invaziv bir prosedürdür.

Minimal invaziv cerrahi yöntemler, daha küçük kesilerle tümörlerin çıkarılmasını sağlar. Radyofrekans ablasyonu boyutunu azaltmak için radyo dalgaları kullanılan bir yöntemdir. Total veya subtotal histerektomi yöntemi rahmin tamamen veya kısmen çıkarılması işlemidir.

Genellikle diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu veya artık çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar için son çare olarak düşünülür. Her tedavi yönteminin avantajları, riskleri ve potansiyel yan etkileri vardır. Bu nedenle, myoma uteri için uygun tedavi seçeneğini belirlerken doktor ile detaylı bir şekilde görüşmek önemlidir.

telefon ieltisimi
whatsapp communication